Oikotie oppimiseen

Taito- ja taideaineiden merkitys ei liity siihen, että haluaisimme sivistää lapsia tai muovata heistä luovia ja innovatiivisia kansalaisia.”

Näissä vaaleissa puhutaan peruskoulusta, kuten aina, koska pelkäämme yhteiskuntamme tärkeimmän tukipilarin olevan raunioitumassa. Pelko on turha. Suomalainen peruskoulu on yhä ainutlaatuinen tasa-arvon linnake, jossa hyvät oppimistulokset taataan korkeasti koulutetuilla, itsenäisesti työskentelevillä opettajilla, maksuttomalla kouluruoalla, välitunneilla ja monilla muilla yksityiskohdilla.

Vain yksi asia on jo pitkään laiminlyöty peruskoulussa: taito- ja taideaineiden opetus. Näitä turhina pidettyjä tunteja on vähennetty 90-luvulta lähtien, ja yhtä kauan on nähty oppimistuloksissa ongelmia. Vähäiset tuntimäärät aloittivat huonon kierteen. Kun opettajille ei ole riittävästi tunteja, taito- ja taideaineet hoidetaan epäpätevien opettajien voimin. Luokanopettaja voi muutamalla hassulla kurssilla ”pätevöityä” opettamaan joutoaineita. Mutta ammattitaitoinen musiikin- tai kuvaamataidon opettaja tuo paikkakunnalle ja kouluun paljon muutakin kuin korkeatasoista opetusta tunneilla.

Taito- ja taideaineiden merkitys ei liity siihen, että haluaisimme sivistää lapsia ja ohjata heitä tuleviksi taiteen harrastajiksi, kenties jopa ammattilaisiksi, tai että muovaisimme heistä luovia ja innovatiivisia kansalaisia. Kysymys on paljon vakavammasta: ihmisen kasvusta ja kehityksestä. Kuten mm. psykologian professorit Lea Pulkkinen ja Liisa Keltikangas-Järvinen ovat väsymättä selvittäneet, taito- ja taideaineet kehittävät lapsissa oppimistaitoja. Taiteet ovat ihmiselle lajityypillinen tapa kommunikoida, hahmottaa maailmaa, harjoittaa itsetuntemusta, kehittää keskittymiskykyä ja sosiaalisia taitoja ja siis kehittyä ihmisenä.

Kun koulupäivässä on riittävästi taito- ja taideaineita, luokassa säilyy rauha, oppilaiden on helpompi keskittyä ja oppimistulokset parantuvat. Nämä eivät ole turhia aineita, vaan ne ovat oikoreitti parempiin oppimistuloksiin.

Photo by Rabie Madaci
Jaa linkki:
© 2024 minnalindgren.fi. All rights reserved.